İnsani İkamet İzni, genel olarak olağanüstü durumlardaki yabancılar için uzman danışmanlarımız tarafından yapılan başvurular sonucu alınan ikamet iznidir.
×